UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 10.04.2018

Creat

Data: 
23 Martie, 2018 - 12:23

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 10 aprilie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna,

jante, covor cauciuc, covor salon, set auto)

Anexa 1 (auto si accesorii)

KKL 045

2013

48177

494110

 

·      la ora 11:00 a bancomatelor în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071) Anexa 2 (bancomate).

Preţul de pornire constituie suma totală de 989 967.12 lei, inclusiv TVA.

Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat.

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 06 aprilie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 10 апреля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·       в 10:00 автомобиля и комплектующих к нему:

Наименование

Рег. номер

Год выпуска

Пробег, км

Стартовая стоимость, лей, вкл. НДС

HYUNDAI EQUUS и комплектующие (шины зимние, диски,

каучуковый коврик, автомобильный набор)

Приложение 1

KKL 045

2013

48177

494110

·    в 11:00 банкоматов (каждый банкомат может быть продан как отдельный лот):

Инв.

номер

Наименование

Дата ввода в эксплуатацию

Срок эксплуатации, месяцев

Стартовая стоимость, лей, вкл. НДС

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

16 299.28

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

17 949.03

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

18 415.06

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

18 415.06

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

19 301.96

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

19 582.65

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

20 861.37

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

21 902.06

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

22 304.28

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

26 227.55

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

29 063.53

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

29 247.79

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

30 423.62

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

27 763.30

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

33 479.00

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

36 199.55

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

42 044.66

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

43 785.47

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

47 801.59

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

47 801.59

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

46 229.27

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

47 267.09

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

51 589.71

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

54 111.30

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

52 535.39

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

56 954.81

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

57 051.24

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

55 359.91

 

 

 

 

 

989 967.12

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 06 апреля 2018 г. до 16:00.

Шаг аукционасоставляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 5% от стартовой цены, от 1 млн. лей до 5 млн. лей - 3%, больше 5 млн. лей - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. учреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-924; 022-253-801.