UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 13.03.2018

Creat

Data: 
23 Februarie, 2018 - 12:05

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 13 martie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·       la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS (FOTO) cu accesorii auto (anvelope de iarna,

jante, covor cauciuc, covor salon, set auto)

Anexa 1 (auto si accesorii)

KKL 045

2013

48177

518912

 

·       la ora 11:00 a bancomatelor:

Nr.

Nr.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in funcţiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

17 157.14

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

18 893.72

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

19 384.28

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

19 384.28

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

20 317.85

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

20 613.32

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

21 959.34

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

23 054.80

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

23 478.19

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

27 607.94

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

30 593.19

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

30 787.15

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

32 024.87

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

29 224.53

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

35 241.05

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

38 104.79

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

44 257.54

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

46 089.97

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

50 317.46

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

50 317.46

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

48 662.39

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

49 754.83

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

54 304.96

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

56 959.26

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

55 300.42

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

59 952.43

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

60 053.94

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

58 273.58

 

 

Total

 

 

1 042 070.65

 

 

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 12 martie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează: pentru loturile cu un preț de expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 13 марта 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·       в 10:00 автомобиля и комплектующих к нему:

Наименование

Рег.номер

Год выпуска

Пробег, км

Стартовая стоимость, лей, вкл.НДС

HYUNDAI EQUUS (ФОТО) и комплектующие (шины зимние,

диски, каучуковый коврик, автомобильный набор)

Приложение 1

KKL 045

2013

48177

518912

 

·    в 11:00 банкоматов:

Инв.

номер

Наименование

Дата ввода в эксплуатацию

Срок эксплуатации, месяцев

Стартовая стоимость, лей, вкл.НДС

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

17 157.14

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

18 893.72

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

19 384.28

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

19 384.28

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

20 317.85

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

20 613.32

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

21 959.34

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

23 054.80

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

23 478.19

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

27 607.94

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

30 593.19

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

30 787.15

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

32 024.87

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

29 224.53

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

35 241.05

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

38 104.79

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

44 257.54

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

46 089.97

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

50 317.46

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

50 317.46

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

48 662.39

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

49 754.83

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

54 304.96

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

56 959.26

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

55 300.42

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

59 952.43

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

60 053.94

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

58 273.58

 

 

 

 

 

1 042 070.65

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 12 марта 2018 г. до 16:00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 5% от стартовой цены, от 1 млн. лей до 5 млн. лей - 3%, больше 5 млн. лей - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. учреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-924; 022-253-801.