UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_06.03.2018

Creat
Data: 
16 Februarie, 2018 - 11:41

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 06 martie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10.00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 7a, constituit din complexul de construcţii (clădire de producere - nr. cadastral 9601239.053.01, suprafaţa la sol – 776,6 m.p.; depozit - nr. cadastral 9601239.053.04, suprafaţa la sol – 340,9 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.053, suprafaţa – 0,3783 ha, destinaţie - pentru construcţii).

FOTO

Preţul de pornire 789 000 lei, inclusiv TVA;

·        ora 11.00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 9, constituit din clădire de producere (nr. cadastral 9601239.141.01, suprafaţa la sol – 135,6 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.141, suprafaţa – 0,0136 ha, destinaţie - pentru construcţii).

FOTO

Preţul de pornire 96 000 lei, inclusiv TVA;

·        ora 14.00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, f/n, constituit din complexul de construcţii (clădire de producere - nr. cadastral 9601239.084.05, suprafaţa la sol – 1 197,0 m.p.; clădire de producere - nr. cadastral 9601239.084.08, suprafaţa la sol – 78,2 m.p.; clădire de producere - nr. cadastral 9601239.084.17, suprafaţa la sol – 160,0 m.p.; clădire de producere - nr. cadastral 9601239.084.21, suprafaţa la sol – 669,0 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.084, suprafaţa – 1,0804 ha, destinaţie - pentru construcţii).

FOTO

Preţul de pornire 936 000 lei.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 05 martie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 06 марта 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·      в 10.00 недвижимого имущества, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 7а, состоящего из комплекса строений (производственное здание- кадастровый номер 9601239.053.01, площадь – 776,6 кв.м.; склад- кадастровый номер 9601239.053.04, площадь – 340,9 кв.м.) и земельного участка (кадастровый номер 9601239.053, площадь– 0,3783 га, назначение– под строительство).

ФОТО

Стартовая стоимость 789 000 леев, в т.ч. НДС;

·      в 11.00 недвижимого имущества, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 9, состоящего из производственного здания (кадастровый номер 9601239.141.01, площадь – 135,6кв.м.) и земельного участка (кадастровый номер 9601239.141, площадь– 0,0136 га, назначение– под строительство).

ФОТО

Cтартовая стоимость 96 000 леев, в т.ч. НДС;

·      в 14.00 недвижимого имущества, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, б/н, состоящего из комплекса строений (производственное здание- кадастровый номер 9601239.084.05, площадь– 1 197,0 кв.м.; производственное здание- кадастровый номер 9601239.084.08, площадь– 78,2 кв.м.; производственное здание- кадастровый номер 9601239.084.17, площадь– 160,0 кв.м.; производственное здание- кадастровый номер 9601239.084.21, площадь– 669,0 кв.м.) и земельного участка (кадастровый номер 9601239.084, площадь– 1,0804 га, назначение– под строительство).

ФОТО

Cтартовая стоимость 936 000 леев, в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 05 марта 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.