UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 13.02.2018

Creat

Data: 
26 Ianuarie, 2018 - 12:10

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 13 februarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS (FOTO) cu accesorii auto

(anvelope de iarna, jante, covor cauciuc, covor salon, set auto)

Anexa 1 (auto si accesorii)

KKL 045

2013

48177

545018

 

·      la ora 11:00 a bancomatelor:

Nr.

Nr.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in funcţiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

18 060.14

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

19 888.12

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

21 387.21

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

21 698.23

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

23 115.09

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

24 268.21

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

24 713.88

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

29 060.99

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

32 203.36

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

32 407.52

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

33 710.39

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

30 762.66

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

37 095.85

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

40 110.30

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

46 586.88

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

48 515.76

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

51 223.57

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

52 373.50

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

57 163.11

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

59 957.12

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

58 210.96

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

63 107.82

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

63 214.67

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

61 340.62

 

 

Total

 

 

1 096 916.48

 

·      la ora 14:00 a cotei-parte de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L, IDNO 1002600056187, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire 561 254.00 lei.

La licitaţie pot participa persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2), subalin (2), lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009;

 

·      la ora 15:00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 278 277.00 lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 12 februarie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un preț de expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 13 февраля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

 

·      в 10:00 автомобиля и комплектующих к нему:

Наименование

Рег.номер

Год выпуска

Пробег, км

Стартовая стоимость, лей, вкл.НДС

HYUNDAI EQUUS (ФОТО) и

комплектующие (шины зимние, диски, каучуковый коврик, автомобильный набор)

Приложение 1

KKL 045

2013

48177

545018

 

·    в 11:00 банкоматов:

Инв.

номер

Наименование

Дата ввода в эксплуатацию

Срок эксплуатации, месяцев

Стартовая стоимость, лей, вкл.НДС

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

18 060.14

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

19 888.12

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

21 387.21

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

21 698.23

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

23 115.09

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

24 268.21

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

24 713.88

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

29 060.99

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

32 203.36

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

32 407.52

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

33 710.39

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

30 762.66

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

37 095.85

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

40 110.30

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

46 586.88

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

48 515.76

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

51 223.57

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

52 373.50

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

57 163.11

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

59 957.12

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

58 210.96

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

63 107.82

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

63 214.67

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

61 340.62

 

 

 

 

 

1 096 916.48

 

·      в 14:00 доли в 1.9727% от уставного капитала Î.M. “BirouldeCreditS.R.L, фискальный код 1003600004978 по адресу мун. Кишинёв ул. Александру чел бун, 49. Стартовая стоимость составляет 561 254.00 лей.

На аукцион приглашаются лица, которые отвечают требованиям бюро кредитных историй, предусмотренным: Статья 16 пункт ( 2 ) в подпункте ( 2 ) письмо ( б) Закона № 122 -XVI от 29.05 0,2008 о кредитных бюро и главы II Положения о лицензировании бюро кредитных историй, утвержденного решением Национальной Комиссии по Финансовому рынку № 7/4 от 20 февраля 2009 года.

·      в 15:00 обыкновенных акций I класса эмитента с правом голосования (ISINMD14BSVO1001),  что составляет 2,5641%% от акций эмитентаBursa de Valoria MoldoveiS.A. фискальный код 1003600004978, по адресу мун. Кишинёв бул.Штефан чел Маре , 73. Стартовая стоимость составляет 278 277.00 лей.

 

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 12 февраля 2018 г. до 16:00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей 5% от стартовой цены, от 1 млн. лей до 5 млн. лей 3%, больше 5 млн. лей 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. учреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-924; 022-253-801.