UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_31.01.2018

Creat

Data: 
5 Ianuarie, 2018 - 12:22

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 31 ianuarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10.00,a bunului imobil, aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: r-nul Străşeni, s. Dolna, extravilan, constituit din: teren (nr. cad. 6030210.334), destinaţie - pentru construcţie, suprafaţa 2,1965 ha; construcţie (nr. cad. 6030210.334.01), destinaţie - clădire administrativă, suprafaţa de 252,9 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.02), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 28,6 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.03), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 114,30 m.p.;  construcţie (nr. cad. 6030210.334.04), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 447,4 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.05), destinaţie - construcţie, suprafaţa de1766,1 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.06), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 43,7 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.07), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 9,7 m.p.

FOTO

Preţul de pornire 586 625 lei, inclusiv TVA;

·        ora 11.00, a bunului imobil, aflat în posesia băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, constituit din: teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha.

FOTO

Preţul de pornire 9 596 296 lei;

·        la ora 14:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, constituit din construcţie de producere, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206, cu suprafaţa – 2649, 4 m.p., nr. cadastral – 0100309.103.02.

FOTO

Preţul de pornire a obiectului este stabilit în mărime de 2 848 765 lei, inclusiv TVA.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 30 ianuarie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.