UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_30.01.2018

Creat

Data: 
5 Ianuarie, 2018 - 11:55

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 30 ianuarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 11.00, a bunului aflat în posesia Băncii  - utilajului pentru prelucrarea pieilor (10 unităţi). Adresa depozitării utilajelor UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Ăntuziastov 32.

Preţul de pornire 18 566 lei, inclusiv TVA;

·        ora 14.00, a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan, constituit din 2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”, suprafaţa totală 0,1182 ha  (lot 123 - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha; lot 124 - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha).

FOTO 1

FOTO 2

Preţul de pornire 285 000 lei.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 29 ianuarie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.