UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 16.01.2018

Creat
Data: 
15 Decembrie, 2017 - 10:35
 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 16 ianuarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, jante,

covor cauciuc, covor salon, set auto) FOTO

KKL 045

2013

48177

572499

 

·      la ora 11:00 a bancomatelor:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in funcţiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

18 060.14

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

19 888.12

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

20 404.50

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

21 387.21

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

21 698.23

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

23 115.09

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

24 268.21

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

24 713.88

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

29 060.99

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

32 203.36

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

32 407.52

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

33 710.39

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

30 762.66

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

37 095.85

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

40 110.30

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

46 586.88

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

48 515.76

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

52 965.75

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

51 223.57

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

52 373.50

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

57 163.11

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

59 957.12

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

58 210.96

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

63 107.82

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

63 214.67

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

61 340.62

 

 

Total

 

 

1 096 916.48

 

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 15 ianuarie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.