UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 05.12.2017

Creat

Data: 
17 Noiembrie, 2017 - 09:44

 

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 05 decembrie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, jante,

covor cauciuc, covor salon, set auto)  FOTO

KKL 045

2013

48177

601426

Anexa 1 (auto si accesorii)

 

·      la ora 11:00 a bunului imobil constituit din: construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01 cu suprafaţa la sol de 385,1 m.p. (suprafaţa interioară 736,1 m.p.), garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 cu suprafaţa la sol de 108,6 m.p (suprafaţa interioară 87,3 m.p.) şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or. Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108, şi  a bunurilor materiale aflate în incinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video, staţie de telefoane, extinctoare, climatizatoare, cisternă şi rezervoare, reţea de calculatoare, arzător, motorină în cantitate de 1520 litre şi altele).

FOTO

Anexa 2 (fil.Hincesti)

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este stabilit în mărime de 2 059 472.00 lei, inclusiv TVA;

 

·      la ora 14:00 bancomate:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in funcţiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

19 010.68

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

20 934.87

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

21 478.42

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

21 478.42

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

22 512.85

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

22 840.24

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

24 331.68

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

25 545.48

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

26 014.61

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

30 590.52

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

33 898.27

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

34 113.18

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

35 484.62

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

32 381.75

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

39 048.26

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

42 221.37

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

49 038.83

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

51 069.22

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

55 753.42

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

55 753.42

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

53 919.54

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

55 130.00

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

60 171.70

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

63 112.76

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

61 274.70

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

66 429.29

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

66 541.76

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

64 569.07

 

 

Total

 

 

1 154 648.92

 

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 04 decembrie 2017 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.