UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 07.11.2017

Creat
Data: 
20 Octombrie, 2017 - 13:49

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 07 noiembrie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismului cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, jante,

covor cauciuc, covor salon, set auto) FOTO

KKL 045

2013

48177

631876

Anexa 1 (auto si accesorii)

·      la ora 11:00 abunului imobil constituit din: construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01 cu suprafaţa la sol de 385,1 m.p. (suprafaţa interioară 736,1 m.p.), garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 cu suprafaţa la sol de 108,6 m.p (suprafaţa interioară 87,3 m.p.) şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108, şi  a bunurilor materiale aflate în incinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video, staţie de telefoane, extinctoare, climatizatoare, cisternă şi rezervuare, reţea de calculatoare, arzător, motorină în cantitate de 1520 litre şi altele).

Anexa 2 (fil.Hincesti)

FOTO

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) este stabilit în mărime de 2 159 240.00 lei, inclusiv TVA;

·      la ora 14:00 bancomate:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in functiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

20 011.24

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

22 036.70

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

22 608.87

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

22 608.87

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

23 697.74

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

24 042.36

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

25 612.29

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

26 889.98

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

27 383.80

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

32 200.55

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

35 682.39

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

35 908.61

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

37 352.23

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

34 086.05

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

41 103.43

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

44 443.55

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

51 619.82

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

53 757.07

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

58 687.81

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

58 687.81

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

56 757.41

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

58 031.58

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

63 338.63

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

66 434.48

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

64 499.68

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

69 925.56

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

70 043.96

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

67 967.44

 

 

Total

 

 

1 215 419.92

 

 

 

Termenul - limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 06 noiembrie 2017 ora 16:00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. leişi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2%din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.