UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_17.10.2017

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 17 octombrie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·           la ora 10:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Tohatin, constituit din teren (nr. cad. 0146107.097), extravilan, modul de folosinţă – grădină, suprafaţa 0,21 ha.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit  în mărime de 453 635.00 lei, inclusiv TVA;

·           la ora 11:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii,amplasat pe adresa: r-nul Criuleni, com. Boşcana, sat. Mărdăreuca: teren (nr. cad. 3118121.066) cu destinaţie – pentru construcţie, suprafaţa 0,116 ha şi construcţie (nr. cad. 3118121.066.01) cu destinaţie – casă de locuit individuală, suprafaţa de 108,00 m.p.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit  în mărime de 135 597.00 lei, inclusiv TVA;

·           la ora 14:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei, 51, constituit din construcţie (nr. cad. 0300211.547.14) cu destinaţie – depozit, suprafaţa de 645,30 m.p.

FOTO

Preţul de pornireeste stabilit  în mărime de 436 498.00 lei, inclusiv TVA.

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este -          16 octombrie 2017 ora 16:00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-815; (022) 253-801.