UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii (acțiuni)_23.08.2017

Creat
Data: 
4 August, 2017 - 12:00

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 23 august 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45:

·        la ora 11:00 licitaţia cu strigare privind comercializarea cotei-parte Î.M. “Biroul de Credit”S.R.L.  La licitaţie pot participa persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2) subalin (2) lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009.

Preţul de pornire a fost determinat în mărime de 621 888.00 lei.

·        la ora 14:00 licitaţia cu strigare privind comercializarea unei acţiuni ordinare din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A.

Preţul de pornire a fost determinat în mărime de 308 340.00 lei;

·         la ora 15:00 licitaţia cu strigare privind comercializarea pachetului de 4 acţiuni ordinare nominative din acţiunile emitentului “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” S.A.

Preţul de pornire a fost determinat în mărime de 117 762.00 lei.

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este -          22 august 2017 ora 16:00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.