UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 20.06.2017

Creat

Data: 
2 Iunie, 2017 - 11:43

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 20 iunie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·      la ora 10:00 a autoturismelor cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei,

incl. TVA

CHEVROLET CAPTIVA cu accesorii auto

(anvelope de iarna, covor cauciuc, set auto) FOTO

KKL 334

2012

77 237

239820

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto (anvelope de iarna, duscuri,

covor cauciuc, covor salon, set auto) FOTO

KKL 045

2013

48 177

809918

 

·      la ora 11:00 a bunului imobil constituit din construcţie comercială, cu modul de folosinţă prestarea serviciilor, cu suprafaţa la sol de 128,1m.p. (suprafaţa interioară 105,1 m.p.), nr. cadastral 0300304.095.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.019 ha, nr. cadastral 0300304.095, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41/2 şi încăpere nelocativă cu suprafaţa 68.7 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.001, amplasată pe adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41 nr.1, precum şi a bunurilor materiale aflate în încinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video şi pază, staţie electrică, contoare, climatizatoare şi altele).

FOTO

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) a fost determinat în mărime de 4 324 338.00 lei, inclusiv TVA;

·      la ora 14:00 a bunului imobil constituit din: construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01 cu suprafaţa la sol de 385,1 m.p. (suprafaţa interioară 736,1 m.p.), garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 cu suprafaţa la sol de 108,6 m.p (suprafaţa interioară 87,3 m.p.) şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108, şi  a bunurilor materialeaflate în încinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video, staţie de telefoane, extinctoare, climatizatoare, cisternă şi rezervuare, reţea de calculatoare, arzător, motorinăîn cantitate de 1520 litreşi altele).

Anexa 3 (fil.Hincesti)

FOTO

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) a fost determinat în mărime de 2 678 553.00 lei, inclusiv TVA.

·      la ora 15:00 bancomate:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in functiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

25 861.63

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

28 479.25

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

29 218.69

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

29 218.69

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

30 625.90

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

31 071.27

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

33 100.18

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

34 751.41

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

35 389.60

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

41 614.55

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

46 114.33

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

46 406.69

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

48 272.36

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

44 051.29

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

53 120.24

16

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

57 436.86

17

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

66 711.15

18

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

69 473.24

19

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

75 845.51

20

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

75 845.51

21

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

73 350.75

22

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

74 997.43

23

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

81 856.02

24

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

85 856.96

25

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

83 356.52

26

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

90 368.68

27

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

90 521.69

28

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

87 838.09

 

 

 

 

 

1 570 754.54

 

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 19 iunie 2017 ora 16:00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.