UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare activele băncii_23.05.2017.

Creat

Data: 
5 Mai, 2017 - 15:56

 

BC “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe 23 mai 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str.Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45,  licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor active:

·      la ora 10:00 a autoturismelor cu accesorii auto:

Modelul

Nr. de înmatriculare

Anul fabricării

Parcurs, km

Preţul de pornire, lei, incl. TVA

CHEVROLET CAPTIVA cu accesorii auto

(anvelope de iarna, covor cauciuc, set auto)  FOTO

KKL 334

2012

77237

251933

HYUNDAI EQUUS cu accesorii auto

(anvelope de iarna, duscuri, covor cauciuc, covor salon, set auto)  FOTO

KKL 045

2013

48177

851341

 

      ·      la ora 11:00 a bunului imobil constituit din construcţie comercială cu modul de folosinţă prestarea serviciilor cu suprafaţa la sol de 128,1m.p. (suprafaţa interioară 105,1 m.p.), nr. cadastral 0300304.095.01 şi teren aferent cu suprafaţa de 0.019 ha, nr. cadastral 0300304.095, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41/2 şi încăpere nelocativă cu suprafaţa 68.7 m.p., nr. cadastral 0300304.005.01.001, amplasată pe adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 41 nr.1, precum şi a bunurilor materiale aflate în încinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video şi pază, staţie electrică, contoare, climatizatoare şi altele).

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) a fost determinat în mărime de 4 790 169.00 lei, inclusiv TVA.

FOTO

    ·      la ora 14:00 a bunului imobil constituit din: construcţie comercială cu num. cadastral 5301206.601.01 cu suprafaţa la sol de 385,1 m.p. (suprafaţa interioară 736,1 m.p.), garaj cu num. cadastral 5301206.601.02 cu suprafaţa la sol de 108,6 m.p (suprafaţa interioară 87,3 m.p.) şi teren aferent cu suprafaţa de 0.1727 ha, num. cadastral 5301206.601, amplasat pe adresa: r-nul Hînceşti, or.Hînceşti str. Mihalcea Hîncu, 108, şi  a bunurilor materiale aflate în încinta bunului imobil în cauză (mobila de oficiu, sistemul video, staţie de telefoane, extinctoare, climatizatoare, cisternă şi rezervuare, reţea de calculatoare, arzător, motorină în cantitate de 1520 litre şi altele).

Anexa 3 (fil.Hincesti)

Preţul de pornire a obiectului (constituit din bunul imobil şi bunurile materiale) a fost determinat în mărime de 2 815 606.00 lei, inclusiv TVA.

FOTO

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 22 mai 2017ora 16:00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.