UNIBANK

  •  
  •  

Comercializare gaj de către Executorii judecătorești

Creat

Data: 
5 Mai, 2017 - 14:42

 

Executorul judecătoresc - Şevcenco Oleg, adresa juridică: or.Cimișlia, bd.Mihai Viteazu 48, et.1, anunță, că pe data de 24/05/2017 ora 1000 la biroul său va avea loc desfășurarea licitaţiei de vînzare a autoturismului dobîndit în timpul căsătoriei ce aparţine cu drept de proprietate cet. Cîrmîzî Liubovi Semion (soția debitorului Cîrmîzî Victor Emmanuil), și anume :

Toyota Yaris de culoare gri închis, tipul caroseriei – hatchback, capacitatea cilindrică – 998 cm3, anul fabricării 2005;

Conform procesului-verbal de sechestru din 26.06.2015 valoarea de piață

a mijlocului de transport constituie 2 500,00 euro 

Prețul inițial de vînzare al bunului mobil – 1 600,00 euro (conform cursului BNM la data petrecerii licitației)

_________________________________________

!!!  Executorul Judecătoresc - Șevcenco Oleg  înștiințează pe cet. Cîrîmîzî Liubovi Semion că conform art.353 al. 2 Cod Civil al R.M. „în cazul vînzării silite a unei cote-părţi, executorul judecătoresc va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin 10 zile înainte de data vînzării. La preţ egal, coproprietarii vor avea dreptul de preemţiune la adjudecarea cotei-părţi”.         

 

Achitarea se face prin depunerea mijloacelor financiare pe contul curent special al executorului judecătoresc. Cu bunul scos la licitație se poate de făcut cunoștință prin intermediul executorului judecătoresc.

   Termenul-limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi a acontului de 5% din valoarea totală a mijlocului de transport este data de 23/05/2017 pînă la ora 1630

    Acontul urmează să fie depus la BC „Moldindconbank”S.A fil.Cimişlia pe Contul Curent Special MD05ML000000000225111533.

   Termenul-limită de înregistrare a prezenței și de primire a biletului de participare la licitație este data de 24/05/2017 pînă la ora 0950.

   Taxa de participare cu eliberarea biletului de participant este 60 lei.

 

 Relaţii la tel. 0 (241) 2-10-00 /  2-10-01       fax. : 0 (241) 2-42-63      mob. 068401102 / 069085279