UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 17.05.2017

Creat
Data: 
28 Aprilie, 2017 - 14:25

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 17 mai 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·         ora 10:00 a bancomatelor:

Nr.

N.inv

Denumirea obiectului
(bancomat)

Data punerii in functiune

Termen de exploatare, luni

Preţul de pornire (lei), incl. TVA

1

70/5

Diebold Opteva 562

26.11.2001

169

27 222.77

2

388/9

Diebold Opteva 1071

13.06.2002

163

29 978.16

3

4049

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

30 756.52

4

501/6

Diebold Opteva 1071

29.11.2002

157

30 756.52

5

595

Diebold Opteva 1071

24.09.2003

147

32 237.79

6

620/A

Diebold Opteva 1071

22.12.2003

144

32 706.60

7

4143/7

Diebold Opteva 1071

31.12.2004

131

34 842.30

8

846

Diebold Opteva 1071

30.09.2005

122

36 580.43

9

1030

Diebold Opteva 562

21.12.2006

107

37 252.21

10

1053

Diebold Opteva 562

30.03.2007

104

43 804.79

11

197/5

Diebold Opteva 562

01.12.2007

96

48 541.40

12

1115

Diebold Opteva 562

17.12.2007

95

48 849.15

13

1173

Diebold Opteva 562

28.03.2008

92

50 813.01

14

1236

Diebold Opteva 520

18.12.2008

83

46 369.78

15

1235

Diebold Opteva 562

18.12.2008

83

55 916.04

16

1247

Diebold Opteva 520

24.02.2009

81

47 455.29

17

1302

Diebold Opteva 562

11.08.2009

75

60 459.86

18

1379/8

Diebold Opteva 562

31.12.2010

58

70 222.26

19

1384

Diebold Opteva 562

31.05.2011

53

73 129.73

20

1433

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

79 837.38

21

1435

Diebold Opteva 522

19.12.2011

47

79 837.38

22

1443

Diebold Opteva 562

29.12.2011

46

77 211.32

23

1456

Diebold Opteva 562

28.03.2012

43

78 944.66

24

1486

Diebold Opteva 522

31.10.2012

36

86 164.23

25

1542

Diebold Opteva 522

30.05.2013

29

90 375.75

26

261/5

Diebold Opteva 562

28.06.2013

28

87 743.70

27

1510/5

Diebold Opteva 1071

30.08.2013

26

95 124.93

28

1602

Diebold Opteva 522

31.01.2014

21

95 285.99

29

4208/7

Diebold Opteva 562

28.02.2014

20

92 461.15

 

 

Total

 

 

1 700 881.12

 

·        ora 11:00 a imprimantei CD800 Card Printer, preţul de pornire 21 441 lei inclusiv TVA.

 

·        ora 14:00 utilajului pentru prelucrarea pieilor (10 unităţi).  Adresa depozitării utilajelor UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32. Preţul de pornire 47 552 lei, incl. TVA.

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este 16 mai 2017 ora 16:00.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.