UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_20.04.2017

Creat

Data: 
31 Martie, 2017 - 13:20

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 20 aprilie 2017, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10:00, a bunului imobil aflat în posesia Băncii:

1

Bunul imobil

Teren

 

Numărul cadastral

9601520.495

 

Adresa

UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32

 

Modul de folosinţă

Agricol

 

Suprafaţa

0.6736 ha

2

Bunul imobil

Construcţie

 

Numărul cadastral

9601520.495.02

 

Adresa

UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Ăntuziastov, 32

 

Modul de folosinţă

Depozit

 

Suprafaţa

602.0 m.p.

Preţul de pornire 349 536 lei, inclusiv TVA.

  FOTO Comrat str. Ăntuziastov, 32

·  ora 11:00, a bunului imobil aflat în posesia Băncii:

1

Bunul imobil

Teren

 

Numărul cadastral

9601239.153

 

Adresa

UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b

 

Modul de folosinţă

Pentru construcţii

 

Suprafaţa

0.301 ha

2

Bunul imobil

Construcţie

 

Numărul cadastral

9601239.153.01

 

Adresa

UTA Găgăuzia, mun. Comrat str. Lenina, 7b

 

Modul de folosinţă

Depozit

 

Suprafaţa

588.0 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preţul de pornire 578 198 lei, inclusiv TVA.

 FOTO mun. Comrat str. Lenina, 7b

 

·    ora 14:00, a bunului imobil aflat în posesia Băncii amplasat pe adresa: r-nul Străşeni, sat. Dolna, extravilan, constituit din:

-       Teren (nr. cad. 6030210.334) cu destinaţie – pentru construcţie, suprafaţa 2,1965 ha;

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.01) cu destinaţie - clădire administrativă, suprafaţa de 252,9 m.p.

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.02) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 28,6 m.p.

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.03) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 114,30 m.p.

-        Construcţie (nr. cad. 6030210.334.04) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 447,4 m.p.

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.05) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de1766,1 m.p.

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.06) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 43,7 m.p.

-       Construcţie (nr. cad. 6030210.334.07) cu destinaţie - construcţie, suprafaţa de 9,7 m.p.

Preţul de pornire 1 354 892  lei, inclusiv TVA.

 FOTO Dolna

·ora 15:00, a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, constituit din:

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha;

-          Teren agricol (nr. cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha;

Preţul de pornire este de 16 363 520 lei, inclusiv TVA.

 FOTO Băcioi

Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie: 19 aprilie 2017, ora 16:00.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

- pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi a taxei de participare la licitaţie, după cum urmează: pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei. Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: 022-253-883; 022-253-813.