UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţia cu strigare privind vînzarea bunurilor "FIN" SA în procedură de faliment, fosta fabrică de vin (mon. oficial nr.30-39 (5953-5962) din 03.02.2017)

Data: 
3 Februarie, 2017 - 11:44
Lichidatorul a „FIN” SA (în procedură de faliment) anunţă pentru data de 11.02.2017, ora 12.00, pe adresa mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/2 of.1, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” de comercializare a bunurilor „FIN” SA(în procedură de faliment), fosta fabrică de vin, după cum urmează:
LOT NR: 1 - Teren pentru construcţii cu suprafaţa de 3.8613 ha. cu nr cadastral 5340000.024, clădire administrativă cu suprafaţa de 379.1 mp. nr. cadastral 5340000.024.01, depozit cu suprafaţa de 621.2 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.02, depozit cu suprafaţa de 621.2 mp. cu nr. cadastral nr. 5340000.024.03, depozit cu suprafaţa de 623.7 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.04, depozit cu suprafaţa de 634.4 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.05, construcţie cu suprafaţa de 203.7 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.06, depozit cu suprafaţa de 117.0 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.07, construcţie cu suprafaţa de 138.0 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.08, depozit cu suprafaţa de 3 789.2 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.09, clădire de producere cu suprafaţa de 796.3 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.10, clădire administrativă cu suprafaţa de 306.9 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.11, depozit cu suprafaţa de 14.8 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.12, garaj cu suprafaţa de 57.0 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.13, construcţie cu suprafaţa de 121.2 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.14, construcţie cu suprafaţa de 34.5 mp. cu nr. cadastral 5340000.024.15, amplasate r. Hînceşti com. Leuşeni sat. Leuşeni (1km distanţă de vama Leuşeni), la valoarea iniţială de 1 261 600 MDL.
Pentru a participa la licitaţie, trebuie de achitat taxa de participare la licitaţie – pentru persoane fizice 500 lei, pentru persoane juridice – 1 000 lei şi acontul în mărime de 2% din preţul iniţial al lotului la următoarele rechizite bancare: BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” SA, codul băncii (BIC) EXMMMD22, IBAN: MD84EX0000000222401259MD, beneficiar „FIN” SA (în proces de insolvabilitate)IDNO: 1002601000350. Cererile se depun la oficiul lichidatorului pe adresa: mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ, 105/2, of.1, cel târziu pînă la data de 08.02.2017 ora 12.00. La cerere se anexează obligatoriu: actul de identitate al participantului; pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul Persoanelor Juridice şi al Întreprinzătorilor Individuali, procura pentru dreptul de a participa la licitaţie, actul bancar de confirmare a depunerii a acontului şi taxa de participare. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se va efectua în ziua desfăşurării licitaţiei între orele 11.30 – 11.50. Participanţii care au întârziat nu se admit la licitaţie. Informaţii suplimentare cu privire la posibilitatea de a examina bunurile la tel. (+373) 79 77 17 51.