UNIBANK

  •  
  •  

Transmiterea spre realizare a bunurilor debitorului SRL "Finprofilux"

Data: 
1 August, 2016 - 14:01

Executorul judecatoresc Zaharescu Olga, comunică părților că deține spre executare silită documentul executoriu- Contract de Ipotecă investit cu formulă executorie nr. 9135 din 04.12.2014 înregistrat la biroul notarului public Olga Bodnarciuc prin care s-a dispus transmiterea de la garantul ipotecar SRL,, Finprofilux,, c/f1013600041019 în posesia băncii BC,,Unibank,, .SA urmatoarele bunuri:

➢ terenul agricol cu suprafata 0,98 ha, aflat în mun. Chisinău com. Bacioi, extravilan, ce-i aparține cu drept de proprietate garantului ipotecar în temeiul contractului de vînzare cumparare nr.4223 din 30.12.2013 înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 30.12.2013 cu nr cadastral 5511105.119
➢ terenul agricol cu suprafata 0,98 ha, aflat în mun. Chisinău com. Bacioi, etravelan, cei aparține cu drept de proprietate garantului ipotecar în temeiul contractului de vînzare cumparare nr.4226 din 30.12.2013 înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 30.12.2013 cu nr cadastral 5511105120.
➢ terenul agricol cu suprafata 0,9801 ha, aflat în mun. Chisinaucom. Bacioi, etravelan, cei aparține cu drept de proprietate garantului ipotecar în temeiul contractului de vînzare cumparare nr.4229 din 30.12.2013 înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 30.12.2013 cu nr cadastral 5511105121.
➢ terenul agricol cu suprafata 0,9799 ha, aflat în mun. Chisinaucom. Bacioi, etravelan, cei aparține cu drept de proprietate garantului ipotecar în temeiul contractului de vînzare cumparare nr.4232 din 30.12.2013 înregistrat în Registrul bunurilor imobile la 30.12.2013 cu nr cadastral 5511105122.
Prin urmare în scopul evitării lezării intereselor creditorului urmaritor dar și ale debitorului, Executorul Judecatoresc numește pentru data de 10.08.2016 ,orele 10.00 executarea documentului executoriu - contractul de ipotecă investit cu formulă executorie nr 9135 din 04.12.2014 înregistrat la biroul notarului public Olga Bodnarciuc prin care s-a dispus transmiterea de la garantul ipotecar SRL,, Finprofilux,, c/f1013600041019 în posesia băncii BC,,Unibank,, S.A pentru a fi vîndut în condiţiile legii bunurile imobile-terenuri agricole.
Se obligă părțile procedurii de execuatre SRL,, Tradeway,, SRL,, KB Capital,, SRL, SRL,, Finprofilux,, Mester Moisei (administrator) , BC,,Unibank,, S.A Creditor Ipotecar pînă la data petrecerii executării silite să se prezinte la executorul judecatoresc pentru a lua cunoştinţă cu materialele procedurii executorii.