UNIBANK

  •  
  •  

Realizarea bunurilor debitorului SRL "Artizana Grup"(conf. Mon. Oficial Nr. 157-162 (5590-5595) din 10.06.2016)

Data: 
10 Iunie, 2016 - 11:24
 
Pentru data de 30.06.2016 ora 11-00, este numită desfăşurarea licitaţiei publice, care va avea loc în biroul executorului judecătoresc, Ciuchitu Radu, pe adresa mun. Chişinău str. Meşterul Manole 1, în scopul executării titlului executoriu nr. 2-744/14 din 10.12.2014, emis de Judecătoria Ciocana, prin care s-a dispus: ,,Se încasează solidar de la SRL „Artizana Grup”, IDNO 1002600031478 şi Mocan Ilie, a.n. 31.01.1965, IDNP 0962303548529, datoriile derivate din raporuturile de credit bancar şi fidejusiune conform contractelor de credit nr.164/06 din 29.12.2006 şi nr.138/07 din 26.12.2007 şi conform contractelor de fidejusiune nr.164/06-8/1 din 02.01.2007 şi nr. 138/07-8/2-1 din 26.12.2007 în sumă de 526 356 dolari SUA şi 60 cenţi şi cheltuielile judiciare de plată a taxei destat în sumă 50 000 lei”.
Spre vînzare sunt expuse următoarele bunuri: cu preţul iniţial de vînzare a bunului, în temeiul art. 140 Cod de Executare, mai mic cu 20 % decît preţul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 125/UNB din 18.04.2016 şi anume: 1) Maşină de cusut 1 – 480 lei; 2) Maşină de cusut 2 – 480 lei; 3) Maşină pentru prelucrarea pieilor – 3 360 lei; 4) maşină de călcat – 640 lei; 5) Unealtă pentru îndreptarea pieilor – 720 lei; 6) Baraban din lemn de alunecare – 1 680 lei; 7) Baraban din metal de alunecare – 2 240 lei; 8) Maşină de delimitare 2 – 320 lei; 9) Strung – 3 192 lei; 10) Strung de îmbinare – 560 lei; 11) Maşină de frezat 1 – 1 760 lei; 12) Maşină de frezat 2 – 320 lei; 13) Centrigugă – 1 680 lei; 14) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 35163 – 400 lei; 15) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 35184 – 400 lei; 16) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 35777 – 400 lei; 17) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 46242 – 400 lei; 18) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 57535 – 400 lei; 19) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61021 – 400 lei; 20) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61045 – 400 lei; 21) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61046 – 400 lei; 22) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61159 – 400 lei; 23) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61252 – 400 lei; 24) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61265 – 400 lei; 25) Maşină de cusut 10W cl. 3 – 61246 – 400 lei; 26) Maşină de cusut 3 – 57477 – 400 lei; 27) Maşină de cusut 10W cl. – 320 lei; 28) Masă – 400 lei; 29) Vană de metal 1 – 1 440 lei; 30) Vană de metal 2 – 1 440 lei; 31) Carcasă din lemn 1 – 200 lei; 32) Carcasă din lemn 2 – 440 lei; 33) Maşină de delimitare 1 – 640 lei; 34) Strung de foraj CP – 4 – 560 lei; 35) Strung de frezat ФСШ – 1 – 1 120 lei; 36) Masă mare – 120 lei; 37) Maşină de scărmănat – 960 lei; 38) Grup Electron – 36 800 lei; 39) Pres de fixare cu încălzire electrică – 12 000 lei; 40) Frigider – 200 lei; 41) Frigider – 200 lei; 42) Maşină de cusut PAFF JUKI – 1 760 lei; 43) Mașină de cusut PAFF JUKI – 1 760 lei; 44) Maşină de cusut PAFF JUKI – 1 760 lei; 45) Maşină de spălat – 1360 lei; 46) Maşină de spălat – 880 lei; 47) pompă – 160 lei. Preţul total al bunurilor expuse la licitaţie este de 87 152 lei.
Termenul limită a depunerii ceririlor de participare la licitaţie, a dovezii de depunere acontului 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie şi a taxei de participare la licitaţie ( cu eliberarea biletului de participare după achitarea taxei) 60 lei, depuse la contul bancar Moldindcombank SA, fil „Stabil”, Cont special: 2251100189 c/b MOLDMD2X300, c/f 43254012, se încheie cu o zi înainte de data numirii licitaţiei, pe adresa mun. Chişinău, str. Meșterul Manole 1, Biroul executorului judecătoresc Ciuchitu Radu.
Înregistrarea participanţilor prezenţi la licitaţie se încheie cu 10 minute, înaintea pornirii procedurii de licitaţie.
Pentru informaţie despre bunul scos la licitaţie, condiţiile participării, interdicţia de a participa, adresaţi-vă pe adresa Biroului executorului judecătoresc Ciuchitu Radu, şi la tel. 022.42.21.41; 067385705.
Se înştiinţează, persoanele terţe, cointeresatre că sunt în drept să se adreseze la Biroul executorului judecătoresc, Ciuchitu Radu, pentru a primi informaţia necesară în limitele legislaţiei în vigoare şi pentru a înainta pretenţii.