UNIBANK

  •  
  •  

Realizarea bunurilor O.P. "Klassica Force" S.R.L., în proces de faliment (conf. Mon. Oficial Nr. 151-155 (5584-5588) din 03.06.2016)

Data: 
7 Iunie, 2016 - 09:58

În conformitate cu decizia creditorilor şi a prevederilor Legii insolvabilităţii sunt expuse la licitaţie “cu strigare” urmatoarele bunuri a patrimoniului OP Klassica Force SRL in proces de faliment (Anexa nr.1). Licitaţia va avea loc pe data de 22 iunie 2016, ora 11.30 or. Chişinău, Piata Negruzzi, 2, et.17, Sala de şedinţe.
De asemenea sunt expuse spre vinzare: Pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: pret de la 2500 – 5500 lei, realizate prin intermediului magazinelor specializate. veste antiglonţ: preţ de la 2500 – 3500 lei, girofare: 1500 – 2500 lei, bastoane de cauciuc: 50 – 200 lei, huse pistoale: 75 – 150 lei, port spreiuri: 50 – 75 lei, video-registratoare X3000Б: 500 – 700 lei, alte materiale şi bunuri.
Acontul – 10% din suma lotului se depune la OP “Klassica Force” SRL, c/d: MD33VI000002224817910MDL, în BC Victoriabank SA, fil. Nr. 17 Chisinau, c/f: 1013600029998; La licitaţie sunt admise: persoanele fizice şi juridice ale RM; cetăţenii străini, persoane juridice şi fizice străine; persoane fără cetăţenie. Pentru participarea la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie; buletinul de identitate pentru persoane fizice; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoane juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Inspectarea obiectelor de vânzare se efectuează zilnic la locul amplasării acestora. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data anunţării licitaţiei. Organizatorul licitaţiei lichidatorul OP Klassica Force SRL. Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi: 069182195.