UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor Î.S. „SADACUS„ S.A în procedură de faliment _25.04.2019

Creat
Data: 
16 Aprilie, 2019 - 09:10

 

 

Anunţ

 

 

Î.S. „SADACUS„ S.A în procedură de faliment anunță pentru data de 25.04.2019, ora 11:00, pe adresa str. Golia, 10, mun. Chișinău, desfășurarea licitației publice „cu strigare„ a următoarelor loturi de bunuri expuse și anume: -lot 1- bunul imobil 0300211.547.14, la prețul inițial de -1142755,00 lei, - lotul 2 - totalitate de bunuri mobile, ce include aparate de sudat, mașinăde fabricat beton, generator electric pe roți, compresor de aer, foarfece pneumatic pentru metal, ferestrău metalic/mecanic, pres mecanic, strung pentru prelucrarea metalului, ciocan metalic pentru beton, strung ciocan-pneumatic, ciocan electric pentru beton, perforator, imprimante, strung de tăiat lemnul, strung de găurit, , mașinăde șlefuit, pistol pneumatic, strung de șlefuit, mașinăde găurit, strung de tăiat metal, burghiu, dispozitiv de ridicare și mobilă de oficiu în asortiment la prețul inițial de -133803,00 lei. Bunuri sunt situate în or. Bălţi, str. Victoriei, 51. Actele pentru participare la licitație: cerere, copia actului de identitate, copia extrasului de ASP (pentru persoane juridice), dovada achitării acontului în mărime de 5 % din prețul inițial al lotului, în contul, IBAN: MD12EC000000002238071633, BC ”EUROCREDITBANK” SA, procură specială (pentru reprezentanți). Termenul limităde depunerea cererilor de participare: pînă la data de 22.04.2019. Informații suplimentare la tel. 069305881.

 

Lichidatorul Î.S. „SADACUS„ S.A., Verdeș  Alexandru