UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil „Invintorg” SRL _18.03.2019

Creat

Data: 
5 Martie, 2019 - 11:00

Anunţ

 

La 18 martie 2019, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. Dr. Tudor Strișcă, 8/2, of. 121, „Invintorg” SRL în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie „cu strigare”. Pentru vânzare se expune lot unic format din: bunuri imobile Complexde construcții, nr. cadastral: 9619202.290.03; 07; 10; şi Utilaj Tehnologic (37 poziții – 200 unități) de prelucrare a strugurilor aflate în s. Chirsova, UTA Gagauzia, la preţul iniţial de 4 275 180,00lei. Acontul pentru participare este în mărime de 5 % şi se achită, prealabil depunerii cererii, la contul de acumulare a administratorului autorizat: IBAN: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA. Termenul limită de primire a cererilor de participare expiră la 15.03.2019, ora 1600. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia extrasului întreprinderii (pentru persoane juridice) şi după caz, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului de 5 %. Informaţii suplimentare la tel.: (0694)34005; (022) 83 53 85.