UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil „Invintorg” SRL _28.09.2018

Creat

Data: 
17 Septembrie, 2018 - 11:54

 

Anunţ

Pe data de 28 septembrie 2018, ora 16:00, pe adresa : mun. Chişinău, str. Dr. Tudor Strişcă 8/2, of. 121, ,,INVINTORG” S.R.L., în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie repetată ,,cu strigare”. Pentru vînzare se expune lotul unic format din: bunuri imobile, complex de construcţii, nr. cadastrale: 9619202.290.03; 07; 10; şi utilaj tehnologic (37 de poziţii – 200 de unităţi) de prelucrare a strugurilor, aflat în s. Chirsova, UTA Găgăuzia, preţul iniţial 5 278 000,00 lei. Acontul pentru participare este în mărime de 5% şi se achită, prealabil depunerii cererii, la contul de acumulare al administratorului autorizat: IBAN MD59EC000000225177162725, BIC ECBMMD2X, B.C ,,EuroCreditBank” S.A. Termenul – limită de depunere a cererilor de participare este data de 25.09.2018, ora 16:00. Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, buletinul de identitate (pentru personae fizice), copia extrasului întreprinderii ( pentru persoanele juridice) şi, după caz, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului de 5%. Informaţii suplimentare la tel.:069434005; 022835385.