UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil „Invintorg” SRL _19.02.2018 (Monitor Oficial nr.33-39 (6428-6434) din 02.02.2018)

Creat
Data: 
2 Februarie, 2018 - 11:48

 

La 19 februarie 2018 ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 44/2, bir. 23, „Invintorg” SRL în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţie „cu strigare”.

Pentru vânzare se expune lot unic format din: bunuri imobile Complexde construcții, nr. cadastral: 9619202.290.03; 07; 10; şi Utilaj Tehnologic (37 poziții – 200 unități) de prelucrare a strugurilor aflate în s. Chirsova, UTA Gagauzia, la preţul iniţial de 6 859 000,00 lei.

Acontul pentru participare este în mărime de 5 % şi se achită, prealabil depunerii cererii, la contul de acumulare a administratorului autorizat: IBAN: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA.

Termenul limită de primire a cererilor de participare expiră la 16.02.2018 ora 1600.

Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia extrasului întreprinderii (pentru persoane juridice) şi după caz, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului de 5 %.

Informaţii suplimentare la tel.: (0694)34005; (022) 83 53 85.