UNIBANK

  •  
  •  

Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil "Invintorg" SRL_27.11.2017

Creat

Data: 
13 Noiembrie, 2017 - 13:34

 

La data de 27.11.2017, ora 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească 44/2, bir.23, “Invintorg “ S.R.L. , în proces de insolvabilitate, va desfășura licitația reptată “cu strigare“.

Pentru vînzare se expune lotul unic format din bunuri imobile: complex de construcții, nr. Cadastrale: 9619202.290.03;07;10, și utilaj tehnologic de prelucrare a strugurilor (37 de poziții-200 unit.), aflate în s. Chirsova, UTA Găgăuzia, prețul inițial 7 220 000,00 lei.

Acontul pentru participare este în mărime de 5 % și se achită, înaintea depunerii cererii, prin virament pe contul de acumulare al administratorului autorizat IBAN:MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, B.C. EuroCreditBank S.A.

Termenul limită de depunere a cererilor de participare expiră pe data de 24.11.2017, ora 16:00.

Pentru participare la licitație este necesar a prezenta: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor (pentru persoanele juridice) și, după caz procura pentru efectuarea tranzacțiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 5%.

 

Informații suplimentare la tel: 069434005; +373022835385.