UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 22.08.2018

Creat

Data: 
3 August, 2018 - 14:50

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 22 august 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

        la ora 10:00 a bunului imobil - încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) şi bunuri materiale (Anexa 1)  aflate în incinta bunului imobil în cauză (mobilă, covor şi altele), amplasată pe adresa: mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 41, ap. 7. Suprafaţa 70.9 m.p., nr. cadastral – 0300304.005.01.007.

FOTO

Preţul de pornire a obiectului este stabilit în mărime de 430 581.00 lei, inclusiv TVA;

·        la ora 11.00, generatorul HONDA GX390 (FOTO), preţul de pornire 17 354.00 lei, inclusiv TVA;

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 21 august 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei este 5% din preţul de pornire.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului - 100,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.