Raportul auditului asupra situaţiilor financiare anuale individuale