UNIBANK

  •  
  •  

BC "UNIBANK" SA anunţă tender

Data: 
16 Ianuarie, 2015 - 13:37

 

BC "UNIBANK" S.A. anunţă licitaţie pentru selectarea agenţiei de pază pentru paza bunurilor imobile gajate în favoarea băncii ce constau din teren cu suprafaţa de 2,1965 ha, cu clădirile amplasate pe el înregistrate în Registrul bunurilor imobile, situate în s. Dolna, r-l Străşeni.

Pentru participarea la licitaţie este necesar de prezentat:
- informaţie despre adresa juridică şi „de facto” a participantului, numărul de telefon şi fax;
- copia certificatului de înregistrare;
- copia licenţei;
- cererea cu scrisoare de însoţire, în care solicitantul îşi exprimă intenţia de a participa la concurs;
- oferta propriu-zisă, ce include descrierea şi preţul serviciilor oferite;
- proiectul contractului de prestări-servicii.

Termenul limită de prezentare a ofertelor – pînă pe 20.01.2015, ora 17-30.

Condiţiile licitaţiei sunt descrise în Anexa nr.1