UNIBANK

  •  
  •  

Comunicat informativ

Data: 
5 Septembrie, 2013 - 09:40

 

La 04 septembrie 2013 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor BC "UNIBANK”  S.A.la care a fost examinată chestiunea privind emisiunea suplimentară de acţiuni.

Adunarea generală a acţionarilor a hotărît:

• desfăşurarea emisiunii a IX-a suplimentară închisă de acţiuni ordinare nominative ale BC "UNIBANK” S.A. în număr de 500 000 (cinci sute mii) acţiuni, cu valoarea nominală de 200 (două sute) lei moldoveneşti pentru o acţiune, în sumă totală de 100 000 000 (una sută milioane) lei moldoveneşti.
• majorarea capitalul social al BC "UNIBANK” S.A. cu suma de 100 000 000 (una sută milioane) lei moldoveneşti va contribui la atingerea mărimii totale a capitalului social al Băncii în sumă de 282 000 000 (două sute optzeci şi două milioane) lei moldoveneşti.