UNIBANK

  •  
  •  

Rezultatele Adunării generale anuale a acţionarilor UNIBANK

Data: 
29 Aprilie, 2013 - 12:03

Pe data de 26 aprilie 2013 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor UNIBANK. La adunare au fost prezentate rezultatele Băncii pentru anul 2012 şi au fost expuse perspectivele de dezvoltare pentru viitor.

În cadrul Adunării Generale au fost aprobate: darea de seamă anuală a Consiliului Băncii, darea de seamă financiară, precum şi darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori pentru anul 2012.
În anul 2012 UNIBANK a continuat să menţină o dezvoltare puternică consolidându-şi poziţia sa în sistemul bancar al Republicii Moldova.
 
Activele Băncii la finele anului 2012 au constituit 1 999,2 milioane lei, depăşind valoarea reală de la începutul anului de 3,2 ori.
 
Îmbunătăţirea imaginii Băncii pe piaţa bancară, deservirea calitativă a clienţilor au determinat majorarea volumului depozitelor atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. Astfel, la 31 decembrie 2012 depozitele persoanelor fizice au crescut de 1,4 ori, şi persoanelor juridice - de 4,9 ori.
 
Capitalul normativ total a constituit 265,3 milioane lei (a avut o creştere comparativ cu începutul anului cu 72,5 milioane de lei, sau 37,6%).
 
Totodată, în anul 2012 UNIBANK şi-a concentrat eforturile pentru extinderea bazei de clienţi – persoane fizice şi juridice, fidelizarea lor în raport cu banca şi sporirea nivelului de satisfacere a necesităţilor acestora. Portofoliu de credite pentru persoanele fizice la finele anului 2012 a constituit 20,5 milioane lei, majorându-se pe parcursul anului cu 6,5 milioane lei, sau 46,7%, dar numărul contractelor de credite s-a majorat cu 37,5%. În comparaţie cu începutul anului 2012 portofoliu de credite pentru persoanele juridice s-a majorat cu 262,7 mln. lei, sau de 1,7 ori.
 
Conform rezultatelor financiare ale UNIBANK în anul 2012 a obţinut un profit în valoare de 26,1 milioane lei, însă luând în considerare impozitul pe profit care a fost achitat - 22,3 mln. lei. Acţionarii au decis ca profitul obţinut de Bancă în anul 2012 să fie reînvestit.
De asemenea, în cadrul adunării anuale s-a aprobat compania de audit care va deservi banca pe parcursul anului 2013, ea fiind Grant Thornton Audit SRL.