BC "UNIBANK” S.A. informează

Data: 
4 Decembrie, 2012 - 10:36

BC "UNIBANK” S.A. informează că acţionarii Băncii la 30 noiembrie 2012 au încheiat subscrierea la emisiunea a VIII-a suplimentară de acţiuni ale Băncii în mărime de 60 mln. lei.

Consiliul Băncii prin decizia sa din 30 noiembrie 2012 a considerat desfăşurată emisiunea de acţiuni, a aprobat darea de seamă privind rezultatele emisiunii şi lista subscriitorilor la acţiuni. Setul corespunzător de documente a fost prezentat Băncii Naţionale a Moldovei pentru obţinerea permisiunii Băncii Naţionale a Moldovei de desfăşurare a emisiunii şi înregistrarea rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Organul executiv al Băncii