BC "UNIBANK” S.A. informează

Data: 
27 Noiembrie, 2012 - 13:34

BC "UNIBANK" S.A. informează că acţionarii Băncii, în cadrul Adunării generale extraordinare a acţionarilor care a avut loc la 24 noiembrie 2012, unanim au decis modificarea termenului de încheiere a emisiunii a VIII-a suplimentară de acţiuni ale Băncii (prelungirea termenului de subscriere pînă la 30 noiembrie 2012) şi modificarea mărimii emisiunii, aprobînd suma de 60 mln. lei.

Concomitent menţionăm că din 15 noiembrie 2012 au început să-şi exercite atribuţiile Preşedintele Consiliului Băncii d-l Viorel Melnic şi membrul Consiliului Băncii d-l Valerian Cristea, în legătură cu confirmarea dumniilor în calitate de administratori ai Băncii de către Banca Naţională a Moldovei.