Anunţ! Întroducerea codului IBAN

Data: 
19 Noiembrie, 2012 - 16:35

Stimaţi clienţi ai BC "UNIBANK” S.A.!

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei (Hotărârea nr. 141 din 21.06.12 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit), începând cu 01 ianuarie 2013, băncile comerciale din RM sunt obligate să genereze/utilizeze coduri IBAN (International Bank Account Number) pentru conturile clienţilor acestora la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit internaţionale (platilor) în valută străină. La efectuarea/recepţionarea transferurilor internaţionale prin intermediul sistemului SWIFT, în locul numărului contului în valută străină este necesar de a indica codul IBAN.*
Pentru evitarea unor riscuri de neefectuare în termen a decontărilor internaţionale rugăm până la data de 01.01.2013 să aduceţi la cunoştinţă codul IBAN partenerilor D-stră din străinătate, care vor trebui să îl indice în loc de contul curent la efectuarea transferului internaţional.
În cazul transferului de credit internaţional în valută străină pe adresa beneficiarului ce dispune de cod IBAN se indică- codul IBAN, dar nu contul de decontare (curent,de card,depozit etc.).
Pentru a primi informaţie suplimentară referitor la acest cod, adresaţi-vă la colaboratorii băncii, sectia deservire persoane juridice şi fizice la numerele de telefon:
• Sectia deservire persoane juridice 022-253-821/819/823/873,
• Sectia deservire persoane fizice 022-253-824/925.

*IBAN (International Bank Account Number) – standard internaţional a numărului de cont bancar, elaborat de Organizaţia Internaţională de Standartizare şi Comitetul European a standardelor bancare. IBAN – este numărul contului internaţional al beneficiarului de bani.

Administraţia
BC "UNIBANK” S.A.