UNIBANK

  •  
  •  

Pe data de 01 octombrie 2012 a avut loc Adunarea extraordinără generală a acţionarilor BC "UNIBANK" S.A.

Data: 
3 Octombrie, 2012 - 09:42

BC "UNIBANK" S.A. Vă informează, că pe data de 01 octombrie 2012 a avut loc Adunarea extraordinără generală a acţionarilor.
În conformitatea cu agenda zilei, au fost adoptate următoarele rezoluţii:
1. A fost ales un nou Consiliu şi o nouă Comisie de Cenzori ai BC "UNIBANK" S.A.
2. Majorarea capitalului social al BC "UNIBANK" S.A. printr-o emisiune închisă suplimentară de acţiuni nominative în sumă totală de 250 000 000 (două sute cincizeci de milioane) lei moldoveneşti.